call 521 8558   mail able@able.ee

Võsaraie

Raiume võsast puhtaks tee-, kraaviservad ja põlluääred. Sobivad kõik puuliigid. Teostame võsa ja raiejäätmete kokkuvedu. Võsa ja metsa lõikus käib nii saagide kui giljotiinidega.

Hinnapäring