call 521 8558   mail able@able.ee

Hakkepuidu tootmine

Ostame kasvavat võsa ja raieõigust. Ostame ära virnastatud võsa ja virnastatud raiejäätmed mille peal ei ole töö käigus sõidetud. Soovi korral veame materjali ise  laoplatsile ja hakime ära. Soovitav on alati enne metsatööde või võsaraie alustamist konsulteerida meie spetsialistiga.

Hinnapäring